Chúng tôi bảo vệ an ninh

Chủ yếu sản xuất các thẻ cứng chống trộm, dây thừng chống trộm, bẻ khóa

Yasen Electronic Technology Co, Ltd được thành lập vào năm 2001 tại Chang Zhou và bắt đầu làm kinh doanh quốc tế trong năm 2006. Với 18 năm phát triển, Yasen là một nhà sản xuất hàng đầu các sản phẩm EAS ở Trung Quốc bây giờ. Yasen được dành để giúp khách hàng của chúng tôi với các sản phẩm chống trộm điện tử dựa trên thông số kỹ thuật của họ.

Về chúng tôi

Yasen, người giám hộ của bạn an toàn